LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

punkt informacyjny funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich to miejsce, w którym można bezpłatnie uzyskać informacje przede wszystkim o Funduszach Europejskich. 

Jeśli masz pomysł na biznes a nie wiesz z jakiego źródła go sfinansować, potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy,  jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na kursy i szkolenia, zgłoś się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Pracownicy PIFE udzielą informacji m.in. jakie wsparcie z funduszy europejskich możesz otrzymać, jakie dokumenty przygotować, jak samemu poprawnie wypełnić wniosek, z kim i kiedy się kontaktować, jakie są zasady korzystania z pomocy i jak się potem z niej rozliczyć. Pomoc, którą oferują pracownicy punktu jest bezpłatna. 

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Lesznie 
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Tadeusza Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

Kontakt:
65 529 68 06, 65 525 69 66 
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl 
Skype: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

Godziny pracy:
pon. 8.00-18.00
wt.- pt. 7.00-15.00.

Zapraszamy na portal:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-lesznie/

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Terminy zgłoszeń

 • Runda VII od 31.03.2020 do 30.06.2020
 • Runda VIII od 1.07.2020 do 30.09.2020

Beneficjenci

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Cel i przeznaczenie dofinansowania

 • Cel: zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

 • Przeznaczenie: opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Kwota, jaką można otrzymać

 • Maksymalnie można otrzymać 340 000,00 zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi  85% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest w wypłacane w formie refundacji.

 

Źródło finansowania

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2

Szczegółowe informacje

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

 

Terminy zgłoszeń

 • Runda VII od 10.05.2020 do 7.07.2020
 • Runda VIII od 8.07.2020 do 8.09.2020
 • Runda IX od 9.09.2020 do 9.11.2020
 • Runda X od 10.11.2020 do 30.12.2020

Beneficjenci

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Cel i przeznaczenie dofinansowania

 • Warunek ubiegania się o wsparcie: zrealizowany i rozliczony projekt w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR LINK
 • Cel: wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).
 • Przeznaczenie: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową oraz zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Kwota, jaką można otrzymać

 • Maksymalnie można otrzymać 560 000,00 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 800 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

Źródło finansowania

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2

Szczegółowe informacje

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

Terminy zgłoszeń

 • Runda VII od 31.03.2020 do 30.06.2020
 • Runda VIII od 1.07.2020 do 30.09.2020

 

Beneficjenci

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Cel i przeznaczenie dofinansowania

 • Cel: zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.
 • Przeznaczenie: opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Kwota, jaką można otrzymać

 • Maksymalnie można otrzymać 340 000 zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

 

 Źródło finansowania

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2

 

Szczegółowe informacje

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

Terminy zgłoszeń

 • Runda VII od 10.05.2020 do 7.07.2020
 • Runda VIII od 8.07.2020 do 8.09.2020
 • Runda IX od 9.09.2020 do 9.11.2020
 • Runda X od 10.11.2020 do 30.12.2020

Beneficjenci

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Cel i przeznaczenie dofinansowania

 • Warunek ubiegania się o wsparcie: zrealizowany i rozliczony projekt w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR LINK
 • Cel: wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu
 • Przeznaczenie: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową oraz zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Kwota, jaką można otrzymać

 • Maksymalnie można otrzymać 560 000,00 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 800 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji.

Źródło finansowania

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2

Szczegółowe informacje

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

Terminy zgłoszeń

 • Od 21.01.2020 do 12.01.2021

Beneficjenci

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Cel i przeznaczenie dofinansowania

 • Cel: sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.
 • Przeznaczenie:
 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
 • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
 • organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
 • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

 Kwota, jaką można otrzymać

 • Maksymalnie można otrzymać 280 060 zł.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 280 060 zł.

Źródło finansowania

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2

 

Szczegółowe informacje

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie