platforma współpracy, wymiana usług, produktów

leszczyńska strefa biznesu

Miasto Leszno oddaje do dyspozycji przedsiębiorców platformę internetową pn. Leszczyńska Strefa Biznesu – portal produktów, usług i przestrzeni usługowych.

  • Jeśli szukasz lub oferujesz produkty/usługi…
  • Jeśli możesz użyczyć maszyny z których chwilowo nie korzystasz… 
  • Jeśli poszukujesz przestrzeni magazynowej, produkcyjnej albo chcesz taką przestrzeń udostępnić innym…

    Zapraszamy do współpracy!

Cele:

  • umożliwienie poszukiwania partnerów biznesowych, zarówno w aktualnej sytuacji, jak i w dalszej perspektywie czasowej;
  • umożliwienie wymiany maszyn, sprzętu między przedsiębiorcami, którzy ze względu na aktualną sytuację wstrzymali swoją działalność, a firmami, które mogą dane maszyny lub sprzęt wykorzystać;
  • umożliwienie wykorzystania przestrzeni magazynowej, produkcyjnej, usługowej dzięki firmom, które ze względu na aktualną sytuację wstrzymały swoją działalność, przez przedsiębiorców, którzy poszukują takiej przestrzeni;

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie miasta Leszna pn. Leszczyńska Strefa Biznesu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu formularza pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego skontaktuje się z Państwem w celu dalszego procedowania zgłoszenia ofert.

wypełnij formularz

Formularz