Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

To gospodarcza wizytówka naszego miasta. I.D.E.A. to obszar aktywności gospodarczej położony w południowo-wschodniej części miasta, obejmujący łącznie ponad 158 ha. To miejsce lokalizacji ponad 100 firm, które wytwarzają również produkty znajdujące uznanie klientów na cały świecie.

Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

W związku z zagospodarowaniem Strefy Przemysłowej VASA, miasto od kilku lat inwestuje w przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych należących do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Obejmuje ona obszar 158 hektarów, na których działają firmy lokalne i z kapitałem zagranicznym, z czego 5,5 hektarów terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych inwestorów. Tereny w Strefie I.D.E.A. przeznaczone są zarówno pod obiekty produkcyjne, jak i zabudowę usługową. 

Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwość wydzielenia działki o wielkości zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz sąsiedztwo już działających firm. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Usługową Geodetów, łączącą ten obszar z drogą krajową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości.