Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

To gospodarcza wizytówka naszego miasta. I.D.E.A. to obszar aktywności gospodarczej położony w południowo-wschodniej części miasta, obejmujący łącznie ponad 158 ha. To miejsce lokalizacji ponad 100 firm, które wytwarzają również produkty znajdujące uznanie klientów na cały świecie.

Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

Industrial Development and Expansion Area

W związku z zagospodarowaniem Strefy Przemysłowej VASA, miasto od kilku lat inwestuje w przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych należących do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Obejmuje ona obszar 158 hektarów, na których działają firmy lokalne i z kapitałem zagranicznym, z czego 5,5 hektarów terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych inwestorów. Tereny w Strefie I.D.E.A. przeznaczone są zarówno pod obiekty produkcyjne, jak i zabudowę usługową. 

Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwość wydzielenia działki o wielkości zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz sąsiedztwo już działających firm. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Usługową Geodetów, łączącą ten obszar z drogą krajową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości.