Wielkopolska jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjęła działania w obszarze budowy ekosystemu dla niskoemisyjnych technologii wodorowych.

Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak mając na uwadze konieczność włączenia się naszego miasta w działania mające na celu rozwój gospodarki niskoemisyjnej opartej na wodorze, został członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a 5 lipca 2021r. zadeklarował współpracę w ramach Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, obejmującej wspólne działania samorządów, biznesu i nauki.

Podpisanie deklaracji oznacza, że chcemy aktywnie włączyć się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług oraz zmierzać w kierunku już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. To właściwy moment, żeby zadbać o przyszłość naszego społeczeństwa, przyszłość zeroemisyjną. Rewolucja z udziałem wodoru, oprócz aspektu klimatycznego daje impuls rozwojowy dla lokalnej gospodarki. Stwarza ona bowiem nowe możliwości biznesowe i rozwojowe dla lokalnych firm, zwłaszcza w kontekście środków finansowych, oferowanych przez Unię Europejską i międzynarodowe instytucje finansowe. Co więcej wraz z rozwojem technologii wodorowych wzrastać będzie zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry. Rozwój gospodarki wodorowej to ogromna szansa, ale również ogromne wyzwanie dla miasta, przedsiębiorców i społeczeństwa.

W celu realizacji gospodarki opartej na wodorze na poziomie lokalnym, Prezydent Miasta Leszna powołał Zespół ds. realizacji gospodarki wodorowej w Lesznie. Główne zadania Zespołu jest m.in. analizowanie i wdrażanie możliwości uwzględnienia technologii wodorowych w zadaniach własnych miasta Leszna, współpraca z innymi samorządami z Wielkopolski w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wsparcie doradcze wszelkich inicjatyw dotyczących wykorzystania wodoru w Lesznie.