WSPARCIE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Jednostką organizacyjną zajmującą się kompleksową obsługą inwestorów w modelu one-stop-shop w Urzędzie Miasta Leszna jest Referat Rozwoju Gospodarczego.

Do zadań realizowanych w zakresie obsługi inwestora należy przede wszystkim:

 • udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście, w tym:

  o potencjalnych lokalizacjach pod inwestycje – dysponujemy bazą nieruchomości zróżnicowaną pod względem powierzchni, przeznaczenia oraz lokalizacji

  o wsparciu  inwestorów  –  udzielamy szczegółowych informacji nt. zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz z podatku dochodowego

  o danych o mieście – przygotowujemy dla  indywidualnego, potencjalnego inwestora informacje statystyczne z zakresu demografii, gospodarki, rynku pracy, edukacji itp.,

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów, w tym:

  prowadzenie negocjacji z inwestorem, sporządzanie niezbędnych dokumentów, takich jak np. listy intencyjne etc.,

  pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w jednostkach odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego.

W praktyce inwestorzy mogą liczyć na pełne zaangażowanie i pomoc w procesie inwestycyjnym. Z zainteresowanym inwestorem współpracuje „opiekun” inwestora czyli 1 osoba do kontaktu z Referatu Rozwoju Gospodarczego, która pomaga w załatwianiu wszelkich formalności w jednostkach urzędu odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, koordynuje i usprawnia prace, tak aby cały proces przebiegał bez zakłóceń.