Strefa Przemysłowa VASA

Położona jest w północno-zachodniej części miasta. Na jej obszarze znajduje się kilkanaście firm, które zapewniają zatrudnienie ponad 5000 pracownikom.