Dane o mieście

Zachęcamy do zapoznania się z danymi o Lesznie. W przygotowywanych corocznie publikacjach znajdują się dane m.in. o strukturze podmiotów gospodarczych, wielkości zatrudnienia, bezrobociu czy infrastrukturze. Znaleźć można tu również ciekawostki statystyczne pokazujące jak zmieniło się Leszno na przestrzeni lat.

 • drogi
  • Krajowa 12
  • Wojewódzka 323, 309, 432
  • Ekspresowa S5
  • Autostrada A2 66 km
  • Europejska E261, E30 66 km
 • odległości
  • Poznań 82 km
  • Zielona Góra 89 km
  • Legnica 99 km
  • Wrocław 100 km
  • Kalisz 120 km
 • podmioty gospodarcze (liczba podmiotów gospodarczych objętych rejestrem gospodarki narodowej REGON: 9453)
 
 
struktura podmiotów gospodarczych wg PKD
 • kolej
  • Poznań
  • Wrocław
  • Gniezno
  • Gdynia
  • Kraków
  • Przemyśl
 • Lotniska
  • Leszno EPLS 
  • Poznań-Ławica Port POZ 75 km
  • Wrocław-Strachowice WRO 108 km
 • Ludność ogółem 62 854
  • w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 11 395
  • w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) 36 267
  • w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 15 192
struktura ludności wg wieku zdolności do pracy

Leszno w liczbach

Leszno w liczbach opracowane jest na podstawie danych statystycznych GUS oraz badań i danych własnych Urzędu Miasta Leszna oraz podległych jednostek. Znajdują się w nim informacje z różnych dziedzin życia zaczynając od demografii poprzez edukację, gospodarkę, kulturę, turystykę, a na budżecie miasta kończąc. Dane statystyczne zaprezentowane są w graficznej formie i pokazują dynamikę wybranych zjawisk zachodzących w mieście oraz wynikające z ich realizacji wydatki budżetowe. Broszura zawiera również porównanie Leszna z innymi miastami Wielkopolski. Leszno w liczbach trafia do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców miasta.

Raport o stanie Miasta Leszna