Dane o mieście

Zachęcamy do zapoznania się z danymi o Lesznie. W przygotowywanych corocznie publikacjach znajdują się dane m.in. o strukturze podmiotów gospodarczych, wielkości zatrudnienia, bezrobociu czy infrastrukturze. Znaleźć można tu również ciekawostki statystyczne pokazujące jak zmieniło się Leszno na przestrzeni lat.

 • Powierzchnia całkowita 31,86 km2
 • Ludność ogółem 63 505
  • w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 11 571
  • w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) 36 999
  • w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 14 935
struktura ludności wg wieku zdolności do pracy
 • podmioty gospodarcze

  • liczba podmiotów gospodarczych objętych rejestrem gospodarki narodowej REGON: 9061
struktura podmiotów gospodarczych wg PKD
 • drogi
  • Krajowa 12
  • Wojewódzka 323
  • Ekspresowa S5
 • odległości
  • Poznań 53 km
  • Zielona Góra 66 km
  • Legnica 67 km
  • Wrocław 70 km
  • Kalisz 95 km
 • Lotniska
  • Poznań-Ławica Port 62 km
  • Wrocław-Strachowice 81 km

do pobrania

Leszno w liczbach

Leszno w liczbach opracowane jest na podstawie danych statystycznych GUS oraz badań i danych własnych Urzędu Miasta Leszna oraz podległych jednostek. Znajdują się w nim informacje z różnych dziedzin życia zaczynając od demografii poprzez edukację, gospodarkę, kulturę, turystykę, a na budżecie miasta kończąc. Dane statystyczne zaprezentowane są w graficznej formie i pokazują dynamikę wybranych zjawisk zachodzących w mieście oraz wynikające z ich realizacji wydatki budżetowe. Broszura zawiera również porównanie Leszna z innymi miastami Wielkopolski. Leszno w liczbach trafia do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców miasta.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Leszna

Opracowaniem, które szerzej niż Leszno w liczbach pokazuje stan miasta jest przygotowywany corocznie przez Wydział Promocji i Rozwoju Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Leszna. Analiza sytuacji Leszna ujęta jest według czynników wzrostu miasta takich jak kapitał fizyczny, kapitał ludzki, kapitał społeczny i kapitał wiedzy.

Raporty: