JAK NABYĆ TEREN OD MIASTA?

Lp.

Działanie

Terminy

Kto?

1.

Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości

 

INWESTOR

2.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

  • wydzielenie działki o powierzchni zgodnej z oczekiwaniami inwestora
  • oszacowanie wartości nieruchomości

około 45 dni

około 14 dni

MIASTO
LESZNO

3.

Wykazanie nieruchomości do sprzedaży poprzez podjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zostaje umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna oraz na stronie internetowej na okres 21 dni

MIASTO
LESZNO

4.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

po 6 tygodniach od daty umieszczenia wykazu*

MIASTO
LESZNO

5.

Przetarg I

  • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest niższa lub równa 100 000 euro odbywa po upływie min. 30 dni od ogłoszenia przetargu
  • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro odbywa się po upływie min. 2 miesięcy od ogłoszenia przetargu

MIASTO
LESZNO

6.

Przetarg II
Możliwość przeprowadzenia jeżeli I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu

MIASTO
LESZNO

7.

Rokowania lub kolejne przetargi
Możliwość przeprowadzenia jeżeli II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu

MIASTO
LESZNO

8.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości

do 30 dni po zakończeniu przetargu

MIASTO
LESZNO