OFERTA INWESTYCYJNA LESZNA

W Lesznie znajdują się dwie strefy aktywności gospodarczej – Strefa Przemysłowa VASA oraz Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. Położona w północnej części miasta Strefa VASA zajmuje obszar 20 ha, a zatrudnienie znajduje w niej znajduje ponad 4000 osób. Firmy zlokalizowane w tej Strefie to m.in. Euro Comfort, Euroline, Wilka Polska. 

W związku z zagospodarowaniem Strefy Przemysłowej VASA, miasto od kilku lat inwestuje w przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych należących do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., położonej w południowej części miasta. Obejmuje ona łącznie obszar 158 hektarów, na których działają zarówno firmy lokalne, jak i z kapitałem zagranicznym, z czego 10 hektarów terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych inwestorów. Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna oraz sąsiedztwo już działających firm. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Geodetów łączącą ten obszar z drogą ekspresową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości. W 2020 roku wybudowany został ostatni odcinek ul. Usługowej a także ulice Budowlana i Architektów.

Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny:

Nr ofertyLokalizacjaPowierzchnia
w ha
Obecna forma użytkowaniaPrzeznaczenie terenu
 4.(pobierz ofertę w pdf)ul. Energetyków
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. 
 1,3202teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
22. (pobierz ofertę w pdf)Kąkolewska0,5850Teren niezabudowanyTeren przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w szczególności parkingów, w tym dla samochodów ciężarowych, garaży, stacji obsługi pojazdów, stacji benzynowych z usługami towarzyszącymi, samodzielnych usług handlu, gastronomii, rozrywki.
28. (pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,1560Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej
29. (pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,1292Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej
30.(pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,2803Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej

31. (pobierz ofertę
w pdf)

Juranda0,2771Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej

33.
(pobierz ofertę w pdf)

Henrykowska 1.9559Teren niezabudowany teren przeznaczony pod budownictwo usługowe 

34. (pobierz ofertę w pdf)

Antonińska 0,1736Teren niezabudowany teren zabudowy usługowej 

36. (pobierz ofertę w pdf)

Budowlanych 3,5434teren niezabudowany 

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej