OFERTA INWESTYCYJNA LESZNA

W Lesznie znajdują się dwie strefy aktywności gospodarczej – Strefa Przemysłowa VASA oraz Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. Położona w północnej części miasta Strefa VASA zajmuje obszar 20 ha, a zatrudnienie znajduje w niej znajduje ponad 4000 osób. Firmy zlokalizowane w tej Strefie to Euro Comfort, Euroline, Wilka Polska. 

W związku z zagospodarowaniem Strefy Przemysłowej VASA, miasto od kilku lat inwestuje w przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych należących do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., położonej w południowej części miasta. Obejmuje ona łącznie obszar 158 hektarów, na których działają zarówno firmy lokalne, jak i z kapitałem zagranicznym, z czego 10 hektarów terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych inwestorów. Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna oraz sąsiedztwo już działających firm. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Geodetów łączącą ten obszar z drogą ekspresową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości. W 2020 roku wybudowany został ostatni odcinek ul. Usługowej a także ulice Budowlana i Architektów.

Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny:

Nr ofertyLokalizacjaPowierzchnia
w ha
Obecna forma użytkowaniaPrzeznaczenie terenu
1.  (pobierz ofertę
w pdf)
ul. Usługowa
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.
2,6929teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
2.(pobierz ofertę
w pdf)
ul. Geodetów
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.
3,84 teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
 3.(pobierz ofertę
w pdf)

TEREN SPRZEDANY

ul. Geodetów/Miernicza
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

 0,9524teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz stacji paliw, dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m
 4.(pobierz ofertę
w pdf)
ul. Energetyków
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A. 
 1,3202teren niezabudowany Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

8. (pobierz ofertę
w pdf)

ul. Budowlanych
Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.
 1,8234teren niezabudowany  Tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
14.(pobierz ofertę
w pdf)
Estkowskiego
(wschodnia część miasta)
0,3910teren niezabudowanyTeren usług sportu i rekreacji
16.(pobierz ofertę
w pdf)
Estkowskiego
(wschodnia część miasta)
0,5792teren niezabudowanyTeren zabudowy usługowej: handel o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2 000 m 2, rzemiosło, gastronomię i administrację
21.(pobierz ofertę
w pdf)
Al. Krasińskiego0,5981Teren niezabudowanyTeren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek oraz ogólnodostępnego parkingu wielopoziomowego z częścią podziemną jedno- lub dwukondygnacyjną.
22.(pobierz ofertę
w pdf)
Kąkolewska0,5850Teren niezabudowanyTeren przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w szczególności parkingów, w tym dla samochodów ciężarowych, garaży, stacji obsługi pojazdów, stacji benzynowych z usługami towarzyszącymi, samodzielnych usług handlu, gastronomii, rozrywki.
23. (pobierz ofertę
w pdf)

Kąkolewska

0,2644Teren niezabudowanyTeren usług –  lokalizacja usług o charakterze ogólnomiejskim
i centrotwórczym, w szczególności usługi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, zdrowia i administracji.

27. (pobierz ofertę
w pdf
)

Osiecka0,2886Teren niezabudowanyTeren usług w zakresie handlu (bez prawa zabudowy kubaturowej)
28. (pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,1560Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej
29. (pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,1292Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej
30.(pobierz ofertę
w pdf)
Juranda0,2803Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej

31. (pobierz ofertę
w pdf)

Juranda0,2771Teren niezabudowanyTeren obsługi komunikacji samochodowej