LOKALNE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Masz pomysł na biznes? Nie wiesz jak przygotować biznesplan? Szukasz biura, powierzchni magazynowej lub produkcyjnej na preferencyjnych warunkach? Potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Zgłoś się do Inkubatora Przedsiębiorczości, którego eksperci świadczą kompleksowe usługi wsparcia dla biznesu, pomogą uporać Ci się ze wszystkimi wyzwaniami od pomysłu na biznes, aż do stworzenia prężnie działającej firmy.

LCB to spółka Miasta Leszna, która od 2010 roku  świadczy usługi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Spółka prowadzi od 2012 roku Inkubator Przedsiębiorczości, który ma na celu wspieranie nowo utworzonych i działających firm poprzez świadczenie wachlarza usług na każdym etapie ich działalności. Inkubator to także dobre miejsce dla inwestorów, którzy są w trakcie realizacji inwestycji w Lesznie.

Usługi LCB:

 1. Inkubator Przedsiębiorczości
 1. Usługi informacyjne
 • otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • dotacje na otwarcie firmy i jej rozwój
 1. Usługi doradcze
 1. Usługi finansowe
 • pożyczka dla osób zakładających działalność gospodarczą (bez prowizji i dodatkowych opłat, z niskim oprocentowaniem)
 • fundusz pożyczkowy LCB
 • dobór instrumentów finansowych do potrzeb firmy w tym pożyczek Jeremie 2
 1. Organizacja szkoleń

Dowiedz się więcej:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno 
tel. 65 322 21 00, fax. 65 32 22 104 
e-mail: lcb@lcb.leszno.pl
www.lcb.leszno.pl 
profil na facebooku (https://www.facebook.com/inkubator.leszno/

To instytucja, która od 1991 roku zrzesza przedsiębiorców i świadczy usługi szkoleniowe, doradcze oraz informacyjne. Zakres usług RIPH jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie firm i obejmuje m.in.:

 • szkolenia dla firm
 • legalizację dokumentów eksportowych
 • pożyczki unijne (kompleksowe przygotowanie dokumentów)
 • wdrożenie procesu ochrony danych osobowych
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
 • sporządzanie biznesplanów
 • konferencje, fora dyskusyjne i spotkania dla biznesu
 • Ośrodek Mediacji – to miejsce, gdzie spory są rozwiązywane w drodze mediacji przy udziale mediatorów w ramach mediacji pozasądowej oraz na podstawie skierowania do mediacji przez sąd
 • Oddział Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski
 • mentoring biznesowy – realizacja projektu Regionalny Program Mentoringowy, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczych osób z miasta Leszna i regionu w doskonaleniu ich umiejętności zarządzania firmą oraz rozwiązywania problemów biznesowych
 • wirtualne Biuro PP34 – adres dla twojej firmy

Dowiedz się więcej:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno
tel. 65 529 56 56
e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

Celem powołanego w 2018 roku CWRKDiZ w Lesznie jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Centrum jest wsparciem w procesie propagowania modelu kształcenia dualnego oraz pełni rolę koordynatora na linii PRACODAWCA-SZKOŁA-UCZEŃ. Działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swoim zasięgiem Miasto Leszno oraz powiaty: gostyński, kościański, leszczyński oraz rawicki.

Wybrane cele i zadania realizowane przez Centrum:

 • współpraca z cechami rzemiosł, pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe 
  i urzędami pracy
 • prowadzenie diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości
 • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego, w tym koordynowanie współpracy na linii uczeń-szkoła-pracodawca
 • prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej
 • upowszechnianie wiedzy na temat prawnych aspektów działalności zawodowej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w pracy

Dowiedz się więcej:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno
tel. 65 513 03 67
e-mail: kontakt@cwrkdiz.leszno.pl
www.cwrkdiz.leszno.pl

Cech, który powstał w 1956r. jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacji pracodawców. Zrzesza na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze, które szkolą uczniów w różnych zawodach.

Do zadań cechu należy m.in.:

 • dbanie o prawidłowy rozwój rzemiosła
 • utrzymanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
 • nadzorowanie przygotowania zawodowego w zakładach szkolących
 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji kształcenia zawodowego
 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy, ścisła współpraca z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz szkołami branżowymi

Dowiedz się więcej:

Cech Rzemiosł Różnych
Al. Jana Pawła II 6
64-100 Leszno
tel. 65 520 20 48; 793 849 442 
e-mail: cechleszno@wp.pl

 

SFPK, którego miasto Leszno jest udziałowcem, wspiera aktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń stanowiących zabezpieczenie kredytu, pożyczki, transakcji leasingowych oraz wadiów.

Przedsiębiorcy nie posiadający wymaganych przez Instytucję Finansową zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK:

 • maksymalna kwota poręczenia to 1 000 000 złotych
 • zabezpieczamy do 70% wartości kredytu/pożyczki
 • bez dodatkowych dokumentów i zbędnych formalności
 • wniosek o przyznanie poręczenia jest rozpatrywany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych
 • od kwoty przyznanego poręczenia pobieramy jednorazową prowizję

Usługi Funduszu:

 • Bezpłatna linia wadialna, w ramach której Fundusz udziela poręczeń wadialnych.

Przedsiębiorca współpracując z Funduszem zwiększa swoje możliwości przetargowe, nie ma konieczności „zamrażania” środków pieniężnych a szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia w połączeniu z niskim kosztem stanowi komfort oraz ułatwienie w zakresie procedury przetargowej.

 • Poręczenia kredytów, pożyczek i leasingów

Dzięki poręczeniu SFPK przedsiębiorca ma możliwość uzyskania większej kwoty kredytu/pożyczki/leasingu, bez konieczności obciążania własnego majątku.W ramach realizowanych przez Fundusz projektów unijnych Przedsiębiorca otrzymać poręczenia BEZPŁATNIE.

 • Poręczenia dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy

Dowiedz się więcej:

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Rynek 6
63-800 Gostyń
tel. 65 572 36 33 
e-mail: info@fundusz.gostyn.pl
www.fundusz.gostyn.pl
www.facebook.com/SFPK

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców, która działa od 1919r. 

WIR, która reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego: 

 • skupia 43 cechy i 9 spółdzielni rzemieślniczych
 • zrzesza blisko 5000 rzemieślników, którzy zatrudniają ponad 50 000 osób
 •  przeprowadza rocznie ponad 4000 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 • szkoli ponad 10 000 młodocianych pracowników
 •  udziela rocznie ok. 700 informacji gospodarczych
 • szkoli rocznie ok. 850 przedsiębiorców.

Działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej obejmują:

 • refundację i dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego
 • informacje o podejmowaniu działalności gospodarczej
 • zewnętrzne źródła finansowania
 • informacje ekonomiczno – podatkowe
 •  

Dowiedz się więcej:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań                                                                                                                                    tel. +48 61 853 78 05
e-mail: oswiata@irpoznan.com.pl                                                                                                                www.irpoznan.com.pl
www.facebook.com/irpoznan

Biuro Pełnomocnika IZBY w Lesznie
ul. Słowiańska 45 III piętro
64-100 Leszno
tel. 65 526 92 42
e-mail: pelnomocnik.leszno@irpoznan.com.pl