Leszczyńskie klastry

Klaster - (ang. cluster) geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących lub współpracujących ze sobą. Firmy tworzące klaster koncentrują się na wzmacnianiu konkurencyjności klastra, poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw i instytucji, by osiągnąć korzyści skali i zakresu, podział pracy oraz kreację wyspecjalizowanych czynników produkcji. Dzięki klastrom można sporządzać przewagi konkurencyjne na szczeblu, jakim jest kraj czy też region. (Drelich-Sokulska B. (2014), s. 23) Inne nazwy to: grona, dystrykty przemysłowe, lokalne systemy produkcyjne, aglomeracje przedsiębiorstw. Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, a za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla.

leszczynski

 

Leszczyński Klaster Budowlany działa od 2010 r. skupiając rzetelne i solidne firmy oferujące kompleksowe rozwiązania budowlane o wysokiej jakości przeznaczone dla klientów patrzących w przyszłość. Jeśli planujesz budowę lub remont Klaster ma dla Ciebie innowacyjne i energooszczędne rozwiązania.

Zapraszamy na stronę Leszczyńskiego Klastra Budowlanego www.doradztwolkb.leszno.pl

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki powstał z inicjatywy Miasta Leszna oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Klaster spożywczy skupia lokalnych producentów żywności oraz instytucje wspierające i władze samorządowe. Utworzenie klastra jest rezultatem prowadzenia wielomiesięcznych analiz, których wyniki wskazały na konieczność wsparcia branży przetwórstwa rolno – spożywczego, jako obszaru o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i promocji miasta Leszna oraz regionu leszczyńskiego.

Zapraszamy na stronę Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki: www.leszczynskiesmaki.pl

Klaster IT Leszno (Klaster informatyczno-technologiczny) to inicjatywa współpracy przedsiębiorstw z branży informatycznej i technologicznej, instytucji z otoczenia leszczyńskiego biznesu oraz edukacji. Powstał z potrzeby firm, które w utworzeniu klastra widzą szansę na wzrost własnej innowacyjności i konkurencyjności. Przynależność do Klastra IT ułatwia firmom zdobycie wiedzy oraz kontaktów biznesowych. Klaster IT to regionalna organizacja IT powstała w celu progresu gospodarczego poprzez rozwój firm sektora IT oraz zwiększenie atrakcyjności regionu leszczyńskiego i miasta Leszna dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców lokalnych oraz studentów.

Zapraszamy na stronę Klastra informatyczno – technologicznego: http://itleszno.pl/