EDUKACJA

Nowe inwestycje w mieście spowodowały, że w ostatnich latach powstało w Lesznie ponad tysiąc nowych miejsc pracy. Pracowników poszukują firmy reprezentujące różne branże, takie jak m.in.: budowlana, metalowa, maszynowa, IT. Zatrudnienie w Lesznie znajdą m.in.: mechatronicy, operatorzy produkcji, operatorzy maszyn CNC, mechanicy oraz inni specjaliści, których wyróżniają profesjonalizm, wiedza i umiejętności. To wielkie wyzwanie dla biznesu, samorządu, szkolnictwa zawodowego i wyższego.

Leszczyńskie szkoły techniczne wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy, współpracując z przedstawicielami biznesu, tworzą klasy patronackie, oferują kierunki kształcenia w atrakcyjnych zawodach oraz stale doposażają pracownie. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół w naszym mieście.

Szkoły ponadpodstawowe

 

Technikum nr 4

 • technik geodeta: innowacja z zakresu geodezji wojskowej z elementami obrony narodowej. Współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie. Klasa mundurowa.
 • technik inżynierii sanitarnej: innowacja z zakresu pożarnictwa z elementami ratownictwa medycznego. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Lesznie. Klasa mundurowa.
 • technik mechanik: programista obrabiarek CNC. Patronat Leszczyńskiej Fabryki Pomp.
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Patronat ELSETT Electronics Sp. J.
 • technik usług fryzjerskich: innowacja z zakresu kosmetologii z elementami wizażu.

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Karola Kurpińskiego

 • klasa humanistyczna: pedagogiczna

 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • fotograf,
 • elektryk,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • lakiernik
 • operator obrabiarek skrawających – patronat SPINKO Sp. z o. o.
 • wielozawodowa: elektromechanik, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, wędliniarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, tapicer, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne.

 

Zawody:

technik ekonomista

 • możliwość prowadzenia własnego biznesu
 • zdobyta wiedza i umiejętności dają pracę w każdej firmie
 • praktyczne umiejętności kształtowane w szkolnym przedsiębiorstwie symulacyjnym
 • obsługa programów księgowych, kadrowych, płacowych i magazynowych
 • praktyka zawodowa w firmach polskich i zagranicznych

technik logistyk

 • nowoczesny zawód dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach
 • to planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • to dobieranie opakowania i przygotowywanie towaru do wysyłki
 • nauczanie praktyczne realizowane jest także podczas wycieczek do przedsiębiorstw logistycznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

 • możliwość zdobycia zawodu gwarantującego pracę w kraju i za granicą
 • praktyki krajowe i zagraniczne w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelach
 • nowoczesne pracownie technologiczne i obsługi gości
 • cykliczna współpraca z absolwentami – dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami kulinarnymi

technik hotelarstwa

 • profesjonalna obsługa gościa hotelowego
 • obsługa programu recepcji hotelowej
 • wiedza teoretyczna doskonalona na zajęciach praktycznych w obiektach hotelarskich
 • atrakcyjne praktyki w kraju i za granicą

technik handlowiec

 • dwie kwalifikacje dające duże możliwości zatrudnienia
 • pracownia handlowa wyposażona w nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy handlowca
 • obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w handlu
 • atrakcyjne praktyki przygotowujące do zawodu
 • wspaniali fachowcy, życzliwi nauczyciel

technik organizacji turystyki

 • przygotowywanie ofert, planowanie i organizacja imprez turystycznych
 • współpraca z kontrahentami
 • obsługa klienta biura podróży

technik rachunkowości

 • obsługa i zastosowanie oprogramowania księgowego do ewidencji operacji gospodarczych
 • sporządzanie ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

technik eksploatacji portów i terminali

 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach
 • organizowanie prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach

 

 • technik informatyk będzie mógł podjąć pracę w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (administrator, konserwator sprzętu, serwisant), urzędach (administrator sieci i baz danych), a nawet w domu (grafik, projektant), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

 • technik reklamy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy uprawnia do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji, w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

 • technik teleinformatyk teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji i obserwuje się jej ciągły rozwój.

 • technik elektronik możliwości zatrudnienia w zawodzie elektronika są bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu. 

 • technik programista 
  Po zdaniu państwowych egzaminów absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem objaśniającym jego zdobyte umiejętności. Od tego momentu będzie mógł podjąć pracę w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (administrator, konserwator sprzętu, serwisant), urzędach (administrator sieci i baz danych), a nawet w domu (grafik, projektant), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Technikum:

 • technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną
 • technik budownictwa z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz
 • technik ogrodnik z innowacją florystyczną
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • ogrodnik
 • rolnik
 • stolarz
 • monter stolarki budowlanej
 • dekarz

www: https://zsrb.leszno.pl/

fb: Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie

 • technik elektryk
 • technik spedytor
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik przemysłu mody
 • technik pojazdów samochodowych

Szkolnictwo wyższe

Studia I stopnia

Kierunek: Pedagogika 

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 
 • Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Doradztwo Zawodowe i Personalne 
 • Pedagogika medialna z Social Media 

Kierunek: Dietetyka

 • Dietetyka Kliniczna
 • Poradnictwo Dietetyczne i Żywienie Zbiorowe
 • Psychodietetyka

Kierunek: Administracja

 • Administracja Publiczna
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości 
 • Administracja i Zarządzanie projektami 
 • Zarządzanie w administracji 

Studia II stopnia

Kierunek: Pedagogika

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 
 • Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Edukacja zdrowotna i ochrona zdrowia 
 • Socjoterapia
 • Pedagogika medialna z Social Media 
 • Logopedia 
Kierunek: Administracja

Kierunek: Ekonomia 

Kierunki w roku akademickim 2022-2023

Studia licencjackie:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • pielęgniarstwo
 • wychowanie fizyczne
 • języki obce w komunikacji społecznej
 • lingwistyka stosowana

Studia inżynierskie:

 • budownictwo
 • logistyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika

Studia magisterskie II stopnia:

 • pedagogika
 • wychowanie fizyczne
 • mechatronika

Studia magisterskie jednolite:

 • fizjoterapia
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zawody:

technik ekonomista

 • możliwość prowadzenia własnego biznesu
 • zdobyta wiedza i umiejętności dają pracę w każdej firmie
 • praktyczne umiejętności kształtowane w szkolnym przedsiębiorstwie symulacyjnym
 • obsługa programów księgowych, kadrowych, płacowych i magazynowych
 • praktyka zawodowa w firmach polskich i zagranicznych

technik logistyk

 • nowoczesny zawód dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach
 • to planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie przemieszczania towarów od producenta do konsumenta
 • to dobieranie opakowania i przygotowywanie towaru do wysyłki
 • nauczanie praktyczne realizowane jest także podczas wycieczek do przedsiębiorstw logistycznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

 • możliwość zdobycia zawodu gwarantującego pracę w kraju i za granicą
 • praktyki krajowe i zagraniczne w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelach
 • nowoczesne pracownie technologiczne i obsługi gości
 • cykliczna współpraca z absolwentami – dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami kulinarnymi

technik hotelarstwa

 • profesjonalna obsługa gościa hotelowego
 • obsługa programu recepcji hotelowej
 • wiedza teoretyczna doskonalona na zajęciach praktycznych w obiektach hotelarskich
 • atrakcyjne praktyki w kraju i za granicą

technik handlowiec

 • dwie kwalifikacje dające duże możliwości zatrudnienia
 • pracownia handlowa wyposażona w nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy handlowca
 • obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w handlu
 • atrakcyjne praktyki przygotowujące do zawodu
 • wspaniali fachowcy, życzliwi nauczyciel

technik organizacji turystyki

 • przygotowywanie ofert, planowanie i organizacja imprez turystycznych
 • współpraca z kontrahentami
 • obsługa klienta biura podróży

technik rachunkowości

 • obsługa i zastosowanie oprogramowania księgowego do ewidencji operacji gospodarczych
 • sporządzanie ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

technik eksploatacji portów i terminali