KRAJOWE INSTRUMENTY WSPARCIA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu stworzyła kompleksowy pakiet usług wspierających polskie firmy w umiędzynarodowieniu działalności.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH na sześciu kontynentach

Nowa infrastruktura wsparcia dzięki globalnej sieci 70 Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH), które funkcjonują na całym świecie. Zagraniczne Biura Handlowe działają na wschodzących rynkach, a także w gospodarkach rozwiniętych, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich produktów, technologii oraz usług.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla polskiego eksportera, gdzie przedsiębiorca otrzyma dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie instrumentów niezbędnych do zabezpieczenia i dofinansowania swojego projektu. Do każdego z Biur można zwrócić się także o pomoc w zbudowaniu relacji z otoczeniem biznesowym w danym kraju, w tym o wytypowanie potencjalnych kontrahentów, podwykonawców, czy klientów. ZBH organizują dla firm spotkania B2B, warsztaty, misje gospodarcze na kluczowe targi dla danego sektora, sugerują najlepsze kanały sprzedaży produktów i usług.

Więcej informacji na stronie https://www.paih.gov.pl/o_agencji

Polskie Mosty Technologiczne

Dedykowanym narzędziem, oferowanym sektorowi MŚP jest grant sięgający 200 000 zł (pomoc de minimis) w formule bezzwrotnej pomocy w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Celem PMT jest wsparcie firm w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek poza Unię Europejską. Konkurs będzie realizowany do 2023r. na 20 rynkach.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie, które opierać się będzie m.in. na:

 • dostarczeniu eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek zagraniczny
 • nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych
 • gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MSP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu ekspansji

Więcej informacji na stronie https://www.paih.gov.pl/pmt

Branżowe Programy Promocji
(pokaż się na międzynarodowych targach)

Branżowe Programy Promocji wspierają przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej na nowe, perspektywiczne rynki poza Unię Europejską, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. 

W ramach tego programu promowanych jest dziewięć polskich branż o największym potencjale umiędzynarodowienia, tj.: 

 • meble
 • moda polska (wraz z biżuterią)
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • kosmetyki
 • sprzęt medyczny
 • biotechnologia i farmacja
 • budowa i wykańczanie budowli
 • maszyny i urządzenia
 • części samochodowe i lotnicze. 

W 23 krajach, na najważniejszych wydarzeniach targowych, PAIH organizuje stoiska narodowe promujące dany sektor pod szyldem „made in Poland”. Firmy mogą skorzystać z tej infrastruktury bezpłatnie – odbywając tam rozmowy B2B, czy eksponując materiały promocyjne.

Więcej informacji na stronie https://www.paih.gov.pl/bpp

Dowiedz się więcej:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Obszar Ekspansji Zagranicznej: 22 334 98 11
Obszar Inwestycji Bezpośrednich: 22 334 98 75
Zespół Branżowych Programów Promocji: 22 334 98 17
Zespół EXPO Dubaj: +48 22 334 98 55
Zespół Polskich Mostów Technologicznych: +48 22 334 99 24

Kontakt dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
Kontakt dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

www.expo.gov.pl
pmt.trade.gov.pl
www.paih.gov.pl