KONTAKT

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Rozwoju
ul. Słowiańska 16, 64-100 LESZNO

Izabela Wojciechowska
Naczelnik Wydziału Rozwoju
iwojciechowska@leszno.pl

+ 48 65 537 36 80, 81 
kom. + 48 601 199 910

Aleksandra Michalska
inspektor ds. rozwoju gospodarczego
amichalska@leszno.pl

+ 48 65 537 36 82 

STACJA BIZNES 
Pl. Metziga 1, 64-100 Leszno
Michał Werwiński

główny specjalista
ds. rewitalizacji gospodarczej
stacjabiznes@leszno.pl
www.stacjabiznes.leszno.pl