KONTAKT

URZĄD MIASTA LESZNO
Wydział Promocji i Rozwoju
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Izabela Wojciechowska
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
iwojciechowska@leszno.pl

Aleksandra Michalska
inspektor ds. wspierania przedsiębiorczości
amichalska@leszno.pl

Stacja Biznes
Michał Werwiński
główny specjalista
ds. rewitalizacji gospodarczej
stacjabiznes@leszno.pl
www.stacjabiznes.leszno.pl