Wydłużony okres obniżenia czynszu za lokale miejskie

Miasto Leszno mając na uwadze wsparcie w jeszcze większym zakresie przedsiębiorców, których działalność została ograniczona w czasie epidemii koronawirusa,wydłuża okres obniżenia czynszu.

Zmiany zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna nr 257/2020 z 16.06.2020r. oraz Zarządzeniu nr 292/2020 z dnia 3.07.2020r., zgodnie z którymi przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z obniżenia czynszu na podstawie poprzedniego Zarządzenia  (nr 168/2020 z dnia 3.04.2020r.), automatycznie otrzymają obniżenie czynszu na kolejne dwa miesiące o 50%. W przypadku przedsiębiorców, którzy składają wniosek o obniżenie czynszu po raz pierwszy, obniżka wynosi 50% w 3 kolejnych miesiącach jeżeli przychody zmniejszyły się o 40-49,99% lub o 30% w 3 kolejnych miesiącach jeżeli przychody zmniejszyły się o 20-39,99%.

W celu otrzymania wsparcia przedsiębiorca musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Poza tym, warunkiem otrzymania pomocy jest (na dzień składania wniosku) brak zadłużenia z tytułu obniżenia czynszu oraz innych należności z tytułu użytkowania lokalu dłuższego niż za ostatnie trzy miesiące.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.biznes.leszno.pl