Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w liczbach

Lokalni przedsiębiorcy korzystają z różnych form wsparcia w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dostępnych w naszym mieście m.in. dzięki funkcjonowaniu programu NA ZDROWSZY BIZNES oraz instrumentów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.

Na koniec maja 2020 r. w ramach leszczyńskiego programu NA ZDROWSZY BIZNES:

  • 12 przedsiębiorców uzyskało niskooprocentowaną pożyczkę „RATUJ BIZNES” na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę 203 000,00 zł. Środki w ramach ww. pomocy pozyskali mikro przedsiębiorcy z branży edukacyjnej, gastronomicznej, beauty, usługowej oraz 2 firmy produkcyjne. Wnioski o pożyczkę można jeszcze składać, a sprawę koordynuje spółka miejska Leszczyńskie Centrum Biznesu;
  • 26 przedsiębiorców złożyło wnioski o obniżenie czynszu w lokalach wynajmowanych przez nich na prowadzenie działalności gospodarczej, a będących własnością miasta. Ten rodzaj wsparcia koordynuje Miejski Zakład Budynków Komunalnych;
  • o zwolnienie z podatku od nieruchomości za 1 miesiąc 2020 r.w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. oraz przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. zawnioskowało do miasta Leszna łącznie 22 przedsiębiorców.

W zakresie wsparcia przedsiębiorców w działaniach na rzecz zachowania miejsc pracy oraz utrzymania działalności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie koordynuje poniższe instrumenty w ramach tarczy antykryzysowej:

  • niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikro-przedsiębiorców – od 2 kwietnia do 2 czerwca przedsiębiorcy złożyli 6 702 wnioski, z czego z 4 015  przedsiębiorcami podpisano umowy, a wartość wypłaconych środków to 19 912 520,00 ; wnioski można składać w trybie ciągłym;
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – w ramach I naboru (od 23 kwietnia do 7 maja 2020 r.) wnioski złożyło 403 przedsiębiorców, z czego z 213 przedsiębiorcami podpisano umowy a wartość wypłaconych środków wynosi 495 300,00 zł;
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – w ramach I naboru (od 23 kwietnia do 7 maja 2020 r.) wnioski złożyło 410 przedsiębiorców, z czego z 213  przedsiębiorcami podpisano umowy a wartość wypłaconych środków wynosi 2 937 357,47 zł

W ramach drugiego naboru wniosków (od 15 do 28 maja) wpłynęło łącznie 307 wniosków o udzielenie ww. dofinansowania. Co istotne, kolejny, trzeci już nabór w ramach tej formy pomocy odbędzie się w terminie 5-18 czerwca. W tym czasie mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, a samozatrudnieni mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, od 2 kwietnia do 31 maja ponad 4,5 tys. firm z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego otrzymało wsparcie finansowe na kwotę blisko 24 mln zł, a liczba już podpisanych przez PUP w Lesznie umów na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla zatrudnianych pracowników pozwoli na utrzymanie ponad 2 tys. miejsc pracy.

Szczegółowe informacje nt. wszystkich form pomocy znajdziesz na naszej stronie www.biznes.leszno.pl

Zapraszamy do kontaktu: biznes@leszno.pl, tel. 65 529 54 02.