Udostępniamy przedsiębiorcom miejsce na portalu miejskim www.biznes.leszno.pl

Miasto Leszno oddaje do dyspozycji przedsiębiorców przestrzeń pn. Leszczyńska Strefa Biznesu. To nowy dział na miejskim portalu www.biznes.leszno.pl, który ma celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych, zarówno w czasie epidemii koronawirusa, jak i w dalszej perspektywie.

Jeśli szukasz lub oferujesz produkty/usługi…Jeśli możesz użyczyć maszyn lub sprzętu, z których chwilowo nie korzystasz… Jeśli poszukujesz przestrzeni magazynowej, produkcyjnej albo chcesz taką przestrzeń udostępnić innym… To zapraszamy do współpracy!

Cele programu:

  • umożliwienie wymiany maszyn, sprzętu między przedsiębiorcami, którzy ze względu na aktualną sytuację wstrzymali swoją działalność, a firmami, które mogą dane maszyny lub sprzęt wykorzystać;
  • umożliwienie wykorzystania przestrzeni magazynowej, produkcyjnej, usługowej dzięki firmom, które ze względu na aktualną sytuację wstrzymały swoją działalność, przez przedsiębiorców, którzy poszukują takiej przestrzeni;
  • umożliwienie poszukiwania partnerów biznesowych, zarówno w aktualnej sytuacji, jak i w dalszej perspektywie czasowej;

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie miasta Leszna pn. Leszczyńska Strefa Biznesu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po wysłaniu formularza pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego skontaktuje się z Państwem w celu dalszego procedowania zgłoszenia ofert.

Zasady współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi zostaną uzgodnione bezpośrednio pomiędzy stronami rozmów biznesowych.

Zajrzyj koniecznie na www.biznes.leszno.pl

 

leszczyńska strefa biznesu